Ανακοίνωση παράτασης υποβολής δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο

06_13_ktimatologio_paratasi