Δημόσια διαβούλευση για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην κοινωνική ένταξη

Δημόσια διαβούλευση για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην κοινωνική ένταξη

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην διαβούλευση πατώντας εδώ