Ανακοίνωση για την πρόσληψη 33 καθαριστών/στριων σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 33 καθαριστών/στριων σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (09/09/2020)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (01/09/2020)
Προσωρινοί πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών
μονάδων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (24/08/2020):

Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙΣΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΕΊΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

κατεβάστε το ΦΕΚ  εδώ και την εγκύκλιο εδω και την γνωστοποίηση του δημάρχου εδω


Ο Δήμος Πρέβεζας με την αριθμ.πρωτ.:15343/21.8.2020 ανακοίνωση, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (33) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πρέβεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: adamou@1485.syzefxis.gov.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ήτοι από 24/8/2020 έως και 26/8/2020.

 

15343-21-08-2020

 

aitisi-ypeythini-dilosi

ή

parartima-anakoinosis

ή κατεβάστε το παράρτημα εδώ