Ανακοίνωση πρόσληψης 17 ατόμων χρονικής διάρκειας 4 μηνών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Ανακοίνωση πρόσληψης 17 ατόμων χρονικής διάρκειας 4 μηνών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

06_30