Δημόσια πρόσκληση για μίσθωση κτηρίου – Στέγαση του Βρεφικού Σταθμού της ευρύτερης περιοχής Μαργαρώνας, Αγίας Τριάδας, Αγίου Θωμά Δήμου Πρέβεζας

Δημόσια πρόσκληση για μίσθωση κτηρίου – Στέγαση του Βρεφικού Σταθμού της ευρύτερης περιοχής Μαργαρώνας, Αγίας Τριάδας, Αγίου Θωμά Δήμου Πρέβεζας

09_16_17763