Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για το έργο «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για το έργο «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού