Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού