Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-2021

Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-2021

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού