Διευκρίνιση ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21

Διευκρίνιση ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21

09_03