Εκμίσθωση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΣΑΜΑΚΙΑ»

Εκμίσθωση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΣΑΜΑΚΙΑ»

06_10_10099