Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση Παραδοτέων του έργου MileSTONES III

Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση Παραδοτέων του έργου MileSTONES III

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού