Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21 [ ΟΜΑΔΕΣ Β-ΣΤ-Ζ-Η]

Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21 [ ΟΜΑΔΕΣ Β-ΣΤ-Ζ-Η]

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού