Περίληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου

Περίληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου

09_07