Προκήρυξη διαγωνισμού: Έργα επισκευής και συντήρησης σχολείων Δήμου Πρέβεζας

Προκήρυξη διαγωνισμού: Έργα επισκευής και συντήρησης σχολείων Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού