Προκήρυξη διαγωνισμού για την Πολιτική Προστασία 2020 για την Δ.Ε. Πρέβεζας

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Πολιτική Προστασία 2020 για την Δ.Ε. Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού