Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2023

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2023

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού