Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβζας 2020-2021»

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβζας 2020-2021»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού