Προκήρυξη φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της αποθήκης προϊόντων ΤΕΒΑ

Προκήρυξη φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της αποθήκης προϊόντων ΤΕΒΑ

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού