Προμήθεια καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας και των Νομικών του Προσώπων των ετών 2020-2022

Προμήθεια καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας και των Νομικών του Προσώπων των ετών 2020-2022

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού