Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού