Έργα οδοποιΐας ύψους 280.000 χιλ. ευρώ θα κατασκευάσει ο Δήμος Πρέβεζας

Έργα οδοποιΐας ύψους 280.000 χιλ. ευρώ θα κατασκευάσει ο Δήμος Πρέβεζας

05_18_1