«Αποταμιεύοντας αξίες» στην «οικία Αθανασιάδη» – Πρωτότυπη δράσης του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας με την αρωγή του Δήμου Πρέβεζας

«Αποταμιεύοντας αξίες» στην «οικία Αθανασιάδη» – Πρωτότυπη δράσης του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας με την αρωγή του Δήμου Πρέβεζας

07_05_1