Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας η προγραμματική σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο αναβάθμισης του δικτύου αστικού φωτισμού

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας η προγραμματική σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο αναβάθμισης του δικτύου αστικού φωτισμού

02_27_2