Κατ’ οίκον από αύριο η διανομή ειδώνστους 589 δικαιούχους του προγράμματος ΚΕΑ-ΤΕΒΑ του Δήμου Πρέβεζας

Κατ’ οίκον από αύριο η διανομή ειδώνστους 589 δικαιούχους του προγράμματος ΚΕΑ-ΤΕΒΑ του Δήμου Πρέβεζας

05_18_2