Με ένα σύγχρονο απορριμματοφόρο ενισχύθηκε ο Δήμος της Πρέβεζας

Με ένα σύγχρονο απορριμματοφόρο ενισχύθηκε ο Δήμος της Πρέβεζας

04_09_1