Με… «χίλια» τρέχουν και αξιοποιούν οι Δημότες του Δήμου Πρέβεζας τη ψηφιακή εφαρμογή της NOVOVILLE!

Με… «χίλια» τρέχουν και αξιοποιούν οι Δημότες του Δήμου Πρέβεζας τη ψηφιακή εφαρμογή της NOVOVILLE!

09_09_1