Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας στην Πρεσβεία του Ισραήλ

Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας στην Πρεσβεία του Ισραήλ

06_15_2