Χρηματική ενίσχυση του Δήμου Πρέβεζας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του

Χρηματική ενίσχυση του Δήμου Πρέβεζας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του

04_29_2