274/2018 – Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στην θέση “ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 175” Τοπικής Κοινότητας Ν. Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

274/2018 – Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στην θέση “ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 175” Τοπικής Κοινότητας Ν. Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

274_2018