34/2018 – Διαγραφή ποσών λογαριασμών (τελών ύδρευσης )

34/2018 – Διαγραφή ποσών λογαριασμών (τελών ύδρευσης )

34_2018

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο