106/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΥΛΑ» Τοπ.Κοιν. Ριζών, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

106/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΥΛΑ» Τοπ.Κοιν. Ριζών, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

106

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο