108/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ», Τ.Κ.Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

108/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ», Τ.Κ.Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

108

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο