115/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΠΛΑΝΤΖΑ», Τοπικής Κοινότητας Ρευματιάς, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

115/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΠΛΑΝΤΖΑ», Τοπικής Κοινότητας Ρευματιάς, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

115

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο