129/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκδοσή 877 αντιγράφων αποσπασμάτων κτηματολογικών διαγραμμάτων επί ενστάσεων και καταχωρημένων ιδιοκτησιών που αφορούν το ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – σύμφωνα με την δέσμευση 773/2017 ,την Α.Ο.Ε. 752/2017 για έγκριση της και την Α.Ο.Ε. 853/2017 για ανατροπή της δέσμευσης 773/2017.

129/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκδοσή 877 αντιγράφων αποσπασμάτων κτηματολογικών διαγραμμάτων επί ενστάσεων και καταχωρημένων ιδιοκτησιών που αφορούν το ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – σύμφωνα με την δέσμευση 773/2017 ,την Α.Ο.Ε. 752/2017 για έγκριση της και την Α.Ο.Ε. 853/2017 για ανατροπή της δέσμευσης 773/2017.

129

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο