135/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για χρηματοδότηση σε νέα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 259 ΠΑΡ. 1 ΚΔΚ

135/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για χρηματοδότηση σε νέα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 259 ΠΑΡ. 1 ΚΔΚ

135

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο