159/2021 Υποβολή έκθεσης εκτιμητικής επιτροπή ακινήτων που αφορά την εκτίμηση τιμής μονάδας δημοτικού χώρου που θα προσκυρωθεί υπέρ οικοπέδου ιδιοκτησίας Ιωάννη Γκούμα στο Ο.Τ. 17 στον Αγ. Θωμά Πρέβεζας

159/2021 Υποβολή έκθεσης εκτιμητικής επιτροπή ακινήτων που αφορά την εκτίμηση τιμής μονάδας δημοτικού χώρου που θα προσκυρωθεί υπέρ οικοπέδου ιδιοκτησίας Ιωάννη Γκούμα στο Ο.Τ. 17 στον Αγ. Θωμά Πρέβεζας

159