180/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΠΛΑΝΤΖΑ» Τ.K Ρευματιάς, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

180/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΠΛΑΝΤΖΑ» Τ.K Ρευματιάς, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

180

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο