187/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΟΥΜΑΣΙΑ» Τ.Κ Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

187/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΟΥΜΑΣΙΑ» Τ.Κ Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

187

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο