Δημοτική Επιτροπή

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας συγκροτήθηκε σε σώμα με την 2/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η θητείας της είναι από την 03/01/2024 έως την 30/06/2026.

Για πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή επικοινωνήστε με την γραμματέα κ. Κιτσαντά Μάρθα στο τηλ. 26823-60627 ή στο email: kitsanta@1485.syzefxis.gov.gr

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Γεωργάκος Νικόλαος – Πρόεδρος
Αργυρός Λεωνίδας Τακτικό μέλος
Ζέρβας Φώτιος Τακτικό μέλος
Ματέρης Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
Σαριάνογλου Γεώργιος Τακτικό μέλος
Κύρλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
Τζίμας Νικόλαος Τακτικό μέλος
Δαρδαμάνης Ιωάννης Αναπληρωματικό μέλος
Τσούτσης Ιωάννης Αναπληρωματικό μέλος
Κοκκίνης Γεώργιος Αναπληρωματικό μέλος
Κουμπής Γρηγόριος Αναπληρωματικό μέλος
Τζόκας Δημήτριος Αναπληρωματικό μέλος
Δράκος Θεόδωρος Αναπληρωματικό μέλος

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ