Διαβούλευση -Α’ Φάση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Πρέβεζας

Διαβούλευση -Α' Φάση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Πρέβεζας
dimosia-diavouleusi

Διαβούλευση -Α’ Φάση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Πρέβεζας

 

30 Ιουλίου 2021

Παρακαλείσθε για τις επόμενες 15 ημέρες να μελετήσετε και να υποβάλετε τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια ή και προτάσεις επί του σχεδίου στην ηλεκτρονική φόρμα ώστε να συνεχιστεί διαδικασία.

Φόρμα Ψηφιακής Διαβούλευσης Α Φάση Ε.Σ. Δήμου Πρέβεζας

Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης αυτού του Δικτυακού Τόπου για το σκοπό της δημόσιας διαβούλευσης για την Α' Φάση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Πρέβεζας χρησιμοποιούνται από το Δήμο Πρέβεζας μόνο για τις ανάγκες της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το Δήμο Πρέβεζας. Τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή Διαβούλευσης.

Συμφωνώ