525/2018 – Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2017

525/2018 – Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2017

525_2018