9/8

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ και την εισήγηση του πρώτου θέματος με τα συνημμένα εδώ.