Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

AGGELI

Αγγέλη-Παπαϊωανίδου Ελευθερία

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για θέματα Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικές Δομές

KAKIOUZIS

Κακιούζης Χαράλαμπος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου

KORONAIOS

Κορωναίος Κοσμάς

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, και σύνταξης, οριστικοποίησης και ωρίμανσης μελετών και ένταξης έργων σε προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

KOTSIS

Κώτσης Δημήτριος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας

NTITSOS

Ντίτσος Γεράσιμος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Νεολαίας και Μαζικού Αθλητισμού

ROPOKIS

Ροπόκης Ευάγγελος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Δημοτικής Περιουσίας, κληροδοτημάτων και κοινοχρήστων χώρων

SYGKOUNAS

Συγκούνας Ευάγγελος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού, Τουρισμού, Δημόσιας Υγείας, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και του Δικτύου Εθελοντισμού