Ο Δήμος Πρέβεζας θυμάται και τιμά τη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου

Ο Δήμος Πρέβεζας θυμάται και τιμά τη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου

05_18_1