Σειρά συναντήσεων του Δημάρχου Πρέβεζας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης για τη σύναψη του M.o.U. με το Dt&S

Σειρά συναντήσεων του Δημάρχου Πρέβεζας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης για τη σύναψη του M.o.U. με το Dt&S

06_05_3