Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθηκε το έργο «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Πρέβεζας» με χρηματοδότηση 7.065.024,00 €

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθηκε το έργο «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Πρέβεζας» με χρηματοδότηση 7.065.024,00 €

06_18_1