Συνάντηση εταίρων του έργου SOLIS – Δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο στο επίκεντρο του σχεδιασμού

Συνάντηση εταίρων του έργου SOLIS – Δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο στο επίκεντρο του σχεδιασμού

03_22_1