Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο επισκευής των κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο επισκευής των κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας

06_04_1