1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Έντυπα αίτησης, εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης για τους δικαιούχους χρήσης ταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Πρέβεζας

Κατεβάστε την αίτηση εδώ (και σε pdf μορφή εδώ), την εξουσιοδότηση εδώ και την υπεύθυνση δήλωση εδώ...

Ανακοίνωση για την ενημέρωση των ωφελουμένων ατόμων από τη Δομή “ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)” του Δήμου Πρέβεζας

Δείτε εδώ την ανακοίνωση και κατεβάστε από εδώ την αίτηση συμμετοχής....