Νέο έντυπο αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ

Νέο έντυπο αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ

aitisi-tap-nea